مشخصات کلی:            موضوع:همکاری در خانواده      نام درس: چغندر پر برکت       سال تحصیلی: 91-90                                                                                                                                                       فضا: کلاس                              نام مجری :صغری هاشمی خوزانی هدف کلی :تدریس همکاری در خانواده اهداف آموزشی   تقویت روحیه همکاری درخانواده دقت و توجه به همنوعان خود سپاس وتشکر از نعمتهای خداوند سپاس و پشتکار تقویت مهارت زبان آموزی تقویت مهارت اجتماعی تقویت مهارت شناختی حرکتی و خلاقیت ایجاد مهارت عاطفی و احساسی مفاهیم کلیدی       خانواده         همکاری                      چغندر  پدربزر گ ومادر بزرگ                   روش یاددهی و یاد گیری     پرسش وپاسخ    ایفای نقش         تکرار و تمرین     مشارکت گروهی    داستان گوئی    نمایش وپرسش واگرا            وسایل مورد نیاز                              کتاب      چغندر        وسایل برای اجراء نمایش مداد رنگی                  دفتر نقاشی    فعالیت مقدماتی بعد از حضور وغیاب دانش آموزان گروهبندی انجام می شود وهرنوآموز درگروه خود قرار می گیرد . 2 ارزشیابی تشخیصی چند تصویر از درس قبل به نوآموزان نشان داده میشود وبه صورت سوال های واگرا از نوآموزان  ارزشیابی می شود و مورد تشویق مربی ونوآموزان قرار می گیرند. 2 ایجاد انگیزه مربی با آوردن چغندر وگذاشتن بر روی میز موجب ایجاد انگیزه می شود.   1 شرح فعالیت پیوست برگه 5 ارزشیابی تکوینی از نوآموزان می خواهیم تا بیایند نمایش داستان را اجرا کنند وما به کلید واژه ها اشاره کنیم ودر مورد همکاری در خانواده واحترام به بزرگتر ها از زبان خود نوآموزان بگیریم وبه هدف برسیم   10 تمرین برای تثبیت از نوآموزان خواسته می شود که کتابهایشان را باز کنند وفعالیتی را که مربوط به این موضوع می باشد را انجام دهند (رنگ کردن-شرح داستان)یا نوآموزان هرچه از داستان را یاد گرفته اند برای جلسه ی بعد یک نقاشی بکشند و بیاورند.     5                                      بسم الله الرحمن الرحیم   شرح فعالیت- مربی بچه ها به تصویر روی تابلو خوب نگاه کنید ببینید چه می بینید خوب حالا گروها با هم مشورت کنند0سپس ازسرگروه در تصویر چه دیدید نوآموزان به بیان تصویر میپردازند مربی تشویق می کند ودربین نوآموزان راه می رود واز گروه بعدی می پرسد مربی تشویق می کند واز گروه بعدی می پرسد البته سوالات بصورت جمعی پرسیده می شود ولی فرادا جواب می دهند0پس از گرفتن مطلب مورد نظر وبیان داستان از زبان بچه ها مربی با زبان ساده به بیان داستان  می پردازد0یکی بود یکی نبود غیراز خدای مهربان یک پدر بزر گ بود که خیلی مهربان بود0که یک مزرعه خیلی قشنگی داشت وهر روزمی رفت ودر مزرعه مشغول کار می شدیکی از این روزها مادر بزرگ هوس آش چغندر کردو به پدر بزرگ گفت بهتر شما به مزرعه بروید وتا من با نوه  هایم مقدمات آش راتدارک دیده ایم شما چند چغندر برای آش بیاورید وقتی پدر بزرگ به مزرعه رفت شروع کرد به کندن زمین وبرگهای چغندر راشروع کرد به کشیدن وبا خواندن شعر چغندرک آی شیرینک بیرون بیا (2)با یک تکان دو تکان سه تکان بیرون بیا اما کنده نشد پیرزن را صدا زد0 باهمدیگر شروع کردن به خواندن شعر اما باز هم نتوا نستن سپس مادر بزرگ نوه های خود را صدا کرد پسرک دامن ودخترک کت برادر را گرفت وشروع به خواندن شعر کردن ناگهان چغندر بیرون آمد وهمه روی زمین افتادن آنقدر چغندر بزرگ بود که همه همسایگان برای تماشای آن آمده بودن وخوشحالی می کردند آن روز مادر بزرگ یک دیگ بزرگ آش پخت چه آش خوشمزه ای آش چغندر پر برکت!طرح درس بعدی مشخصات كلي تاريخ : 20/9/88  عنوان كتاب : رنگ آميزي و طاحي با شعر ميوه ها       موضوع درس : انواع ميوه و شكل و رنگ تعداد فراگيران : 10 نفر               تعداد گروه ها : 2 گروه 5 نفره                 مدت جلسه : 35 دقيقه طراح : زينب مراد با راهنمايي استاد سيد حشمت اله مرتضوي زاده   منبع :‌ راهنماي تدريس نوشته ، سيد حشمت اله مرتضوي زاده   تهران :‌ انتشارات عابد وقت و زمان   هدف كلي كودكان را با انواع ميوه و شكل و رنگ آنها آشنا كنيم . عنوان هاي فرعي 1- انواع ميوه ها                     2- شكل ميوه ها         3- رنگ هر ميوه هدف هاي جزيي كودكان در فرايند آموزش و تدريس مربي : 1- با مفهوم ميوه ها آشنا شوند .                                        2- شكل و رسم كردن آنها را ياد بگيرند. 3- رنگ هر ميوه را بدانند .                                              4- خاصيت هر ميوه را بفهمند . هدف هاي رفتاري كودكان پس از پايان آموزش و تدريس مربي بتوانند در كلاسي درس : 1- پنج مورد از انواع ميوه ها را نام ببرند ؟                  2- شكل سه تا از ميوه ها را رسم كنند ؟ 3- دو تا از ميوه ها را به درستي رنگ بزنند ؟            4- خواص دو ميوه را بگويند ؟ روش هاي تدريس 1- استفاده از كارت هاي تصويري 2- استفاده از شكل عروسكي ميوه ها 3- استفاده از ميوه واقعي ` رسانه هاي آموزشي 1- كارت هاي ميوه 2- ميوه هاي عروسكي و .... رفتارهاي ورودي از كودكان انتظار داريم در آغاز درس : 1- برخي از ميوه ها را مي دانند اما خواص آنها را نمي دانند . 2- طعم و مزه برخي از ميوه ها را مي دانند . انجام كارهاي مقدماتي مربي با خوشحالي و شادابي وارد كلاس شود . با صداي بلند سلام و احوال پرسي كند . حضور و غياب كند و علت غيبت بچه ها را بپرسد . از بچه ها بخواهد در مورد جلسه ي گذشته توضيح دهند . 3 دقيقه ارزشيابي تشخيصي براي اطلاع از دانسته هاي قبلي كودكان در زمينه درس قبلي  و تعيين ميزان آمادگي آنان نسبت به درس جديد انتظار داريم  به سوالات زير پاسخ دهند ؟ 1- چند نوع ميوه را نام ببرند ؟                                      2- چند مورد از خواص ميوه ها را بگويد ؟ 3- چند نوع طعم ميوه را بگويند؟ 5 دقيقه زمينه سازي و  ايجاد انگيزه 1- سوال كردن : مثلاً كدام يك از ميوه ها به رنگ آفتاب است ؟ 2- چستان : مثلاً چه ميوه اي است كه هسته ندارند و ميمون ها براي آن صف مي كشند . 2 دقيقه  ارائه درس كودكان را در كنار هم جمع مي كنيم و با نشان دادن كارت هاي تصويري از بچه ها مي خواهيم تا شعر مربوط به آن را بخوانند سپس چشمان بچه ها را بسته با استفاده از ميوه هاي عروسكي مي خواهيم تا با لمس كردن آن بگويند كه چه ميوه اي در دست آن است بعد از تكه اي از ميوه واقعي را در دهان كودك قرار مي دهيم تا با چشيدن طعم آن بگويند كه چه ميوه اي مي خورند وخواص آن را بگويند و در آخر شعرا را مينويسيم . 10 دقيقه جمع بندي نتيجه فعاليت هاي يادگيري و ياددهي در اين جلسه عبارت است از : تمام ميوه ها مفيد هستند و هر ميوه اي شكل و رنگ خاصي دارد و هر ميوه نيز طعم خاص خود را دارد پس بايد به همه ميوه ها توجه كرد . 2 دقيقه ارزشيابي پاياني از كودكان انتظار داريم به سوالات زير پاسخ دهند ؟ 1- سه مورد از انواع ميوه را نام ببرند ؟                              2- شكل دو تا ميوه را رسم كنند ؟ 3- سه تا از ميوه ها را به درستي رنگ كنند ؟                  4- خواص يكي از ميوه ها را بگويند ؟ 10 دقيقه تعيين تكليف و پايان دادن درس از كودكان مي خواهيم تا در خانه چند تا از ميوه ها را به دلخواه  رسم كنند و آنها را رنگ كرده و از والدين خود درباره خواص آنان بپرسند تا بفهمند چه فوايدي دارد ؟ سپس در پايان با شادي از همه بچه ها خداحافظي كرد و از آنها مي خواهيم تا هميشه ميوه بخورند و در ضمن به شكل و رنگ و مزه اي ميوه اي كه مي خورند توجه كنند .   3 دقيقه   طرح درس بعدی   راهنماي طراحي سناريوي آموزشي پيش از دبستان سامان دهي تدريس يك سال تحصيلي: با توجه به اهداف تعيين شده و جدول زمان بندي مشخص مي شود. موضوعات هر ماه ( يكي از موضوعات) : آموزشگاه – خيابان – انسان – خانه – ايران – آب – گياهان – جانوران موضوعات هر هفته: با توجه به اهداف يك موضوع آموزشي طبق جدول زمانبندي تعيين مي شود. موضوعات هر روز: با توجه به اهداف تعيين شده براي يك هفته و با توجه به جدول زمان بندي انتخاب مي شود. موضوع مورد تدريس در ساعت مشخص: با توجه به اهداف تعيين شده براي يك روز و با توجه به جدول زمانبندي براي يك جلسه تعيين شود. هدفهاي تدريس شده هدفهاي موردتدريس در اين جلسه هدفهاي تدريس نشده مثلاً: -       رنگها را بشناسد -       مفهوم وسط – بالا- پايين را بداند. -       و ...                     مثلاً: -       پرچم ايران سه رنگ دارد. -       و ... مثلاً: -       لباسهاي مردم ايران در جاهاي مختلف با هم فرق دارد. -       و ....                               مشخصات كلي   نام مربي:                                                    تاريخ:                                       نام منطقه/ناحيه: موضوع آموزشي:                                      زمان:                                         نام مدرسه: تعداد نوآموزان:                                        مكان:   هدف كلي:   در اين قسمت هدف اصلي مد نظر است كه معمولاً يك هدف مي باشد به عنوان مثال: آشنايي نوآموزان با پرچم ايران   حدود انتظارات ( در سه حيطه ي ، دانش ، مهارت، نگرش)   به عنوان مثال: -       آشنايي با شكل ظاهري پرچم ايران (دانش)و ... -       تشخيص محل هر رنگ در پرچم(مهارت)و ... -       احترام گذاشتن به پرچم ايران به عنوان نماد ملي ( نگرش)و ...   اهداف رفتاري   در اين بخش اهدافي نوشته شود كه قابل اندازه گيري باشد و سعي شود سطوح مختلف رفتار مورد توجه قرار گيرد. به عنوان مثال: -       نوآموز رنگهاي پرچم ايران را نام ببرد. طرح درس روزانه: پيشنهاد مي شود از اين قسمت به بعد در قالب جدول طراحي شود. مراحل مربي نوآموز روش يا الگو رسانه يا وسايل زمان در اين قسمت مراحل مختلف تدريس عنوان مي شود. دراين قسمت مربي تمام سؤالات ، رفتارهاي مورد انتظار و ... در طول مراحل تدريس را كامل مي نويسد. مثل: مربي با اشاره به شكل پرچم مي پرسد؟ ( اين چيست؟)   مثل:  ( پرچم ايران را در كجاها ديده اي؟) در اين قسمت تا پايان فعاليت پيش بيني پاسخها و عملكردهاي نوآموزان پيرامون نتيجه گيري هاي همگرا   نوشته مي شود مثل: (پرچم) ولي در قسمت پاسخهاي واگرا نبايد هيچگونه پيش بيني صورت پذيرد زيرا نوآموزان با توجه به دانش قبل و تجارت خود هر يك به صورت منحصر به فرد قادر با پاسخگويي خواهند بود. از هر روشي كه استفاده نموديدنام آن را بنويسيد. به عنوان مثال: روش نمايشي از هر وسيله اي كه استفاده شده نام ببريد. به عنوان مثال: عروسك نمايشي زمان تعيين شده با توجه به در نظر گرفتن كل زمان تدريس رفتار ورودي به عنوان مثال : سلام، احوالپرسي و ... - - - - سنجش آغازين اين قسمت به دو صورت است 1- سؤال از درسهاي قبل كه به درس امروز ربط دارد. به عنوان مثال: مهره هاي رنگ سبز و سفيد و قرمز را از كل مهره هاي رنگي جدا كند. 2- سؤال از پيش نياز درس جديد ( پيش آزمون) به عنوان مثال: آيا تا به حال پرچم ايران را ديده اي؟ - - - - ايجاد انگيزه ايجاد انگيزه: 1- كوتاه و مختصر باشد. 2- ارتباط مستقيم با درس داشته باشد. 3- نوآموزان را به فراگيري درس جديد علاقه مند كند. به عنوان مثال: يك شعر، چيستان و ... - - - - ارائه ي درس جديد اين قسمت بايد به گونه اي شفاف نوشته شود كه هر خواننده اي بتواند درك واحدي از روش اجرا داشته باشد. ( مبهم و كلي نباشد) - حتي الامكان از روشهاي گروهي فعال استفاده شود - - جمع بندي مطالب جمع بندي بهتر است به روشي صورت گيرد كه در آن رعايت تنوع در نظر گرفته شود.( با روش قبل متفاوت باشد) و اين جمع بندي با هدايت مربي توسط نوآموزان صورت پذيرد. به عنوان مثال: مقايسه كردن مدلهاي مختلف پرچم با پرچم ايران - - - - ارزشيابي تكويني در اين مرحل از اهداف رفتاري موزد نظر ارزشيابي صورت گيرد و سعي شود براي تنوع در كار روش آن با ساير مراحل متفاوت باشد . به عنوان مثال : پازل پرچم ايران را جور كند. - - - - فرصت سؤال در اين قسمت مربي از نوآموزان مي خواهد كه اگر سؤالي دارند بپرسند. - - - - تعيين تكليف بهتر است با توجه به تفاوتهاي فردي و برداشت مربي از سطح كلاس به صورت چند نمونه آماده شود. به عنوان مثال: مشاهده دقيق از يك موضوع خاص و بيان آن براي مربي - - - - بازخورد پس از تدريس اين ستون بعد از تدريس توسط مربي پر مي شود و نظر خود را در رابطه با اي طرح و اجراي آن در كلاس توضيح مي دهد.         در اين قسمت مباني علمي ونظري الگويي را كه استفاده كرده ايد كاملاً توضيح دهيد. کتاب طراحی آموزشی تالیف دکتر قورچیان و آقای حسینی .ناشر آموزش و پرورش استان مازندران نمونه های از طرح درس را دارد. شعر كودكان، ابزاري براي زبان آموزي علاقه فطري كودكان به شعر، بالارفتن توان يادگيري آنها با قالب شعر، خيال انگيز بودن شعر، توان موسيقايي شعر، نشاطي كه جمع خواني شعر مي تواند ايجاد كند و ويژگي هاي ديگر اين قالب بياني و ادبي، مثلاً امكان حفظ كردن سريع و بازگويي سريعتر آن در خانواده، شعر را به برنامه و نيازي اجتناب ناپذير در مراكز پيش دبستاني تبديل كرده است.البته بايد ديد در نظام آموزشي ما چه ميزان شعرهاي خوب براي كودكان وجود دارد كوشش فرهنگي بزرگ ترها در آموزش شعر به كودكان چگونه است توجه به اين مهم تا چه حد مورد توجه قرار مي گيرد و توقعات بزرگترها چيست     ادبيات خردسالان در كشور ما با اينكه در حيطه داستان گام هاي محكم تري برداشته است در حيطه شعر دچار تهيدستي قابل توجه و قابل ترحمي است كه نمي تواند پاسخگوي اين نياز گسترده و همگاني مراكز پيش دبستاني به شعر باشد. نتايج بررسي ها نشان مي دهد كه شعرهايي كه با هدف مخاطب قرار دادن خردسالان به چاپ رسيده است حتي پاسخگوي ۱۰درصد نياز مراكز پيش دبستاني هم نيست. شعرهاي موجود با هدف مخاطب قرار دادن خردسالان سروده شده، اما حاوي كلمات، محتوا و پيام هايي است كه در خور اين گروه سني نيست يا وجه هنري آن به تصوير ادبي و ذهني دل انگيزي آراسته نشده است و در دل كودكان پيش دبستاني جايي ندارد يا از نظر زبان بدآموز است كه تاثير منفي آن بيشتر است. اگر بخواهيم مشكل موسيقي كودك را هم مطرح كنيم به جاي نااميدكننده اي مي رسيم. همانگونه كه هر نويسنده اي هر چند توانا نمي تواند براي كودكان هم بنويسد، هر موسيقي نويسي هر چند موفق هم، تا راه شناخت كودك و كار براي آن را طي نكند، نمي تواند آهنگ هاي دلنشين و مؤثر كودكانه بسازد.    اغلب شعرهايي كه در مراكز پيش دبستاني آموزش داده مي شود با اينكه از نظر محتوا و پيام بسيار متفاوتند اما در پنج ويژگي مشترك هستند:۱- داراي كلمات و اصطلاحات، تركيب ها و تصاويري هستند كه نه در واژگان و نه در فرهنگ پايه آنها جايي دارند. 2- به بيان مستقيم پيام هاي بهداشتي، تربيتي، ديني و اجتماعي مي پردازند.۳-از خيال انگيزي ويژه اين گروه سني بي بهره اند.۴- زبان شكسته و محاوره اي دارند و از زبان معيار فاصله زياد گرفته اند.۵- از سوي كساني سروده شده اند كه سابقه و تخصص و تجربه قابل قبولي در اين باره ندارند.    البته اين ويژگي ها با تاكيد روي اغلب شعرها بيان شد تا جايي را براي آن دسته از شعرهاي ويژه خردسالان كه با عنايـت و رعايت ويژگي هاي روانشناختي خردسالان از سوي شاعران باسابقه سروده شده است و از ابتذال زباني دور است خالي كنيم. اينگونه شعرها هرچند اندك هستند اما نمود عالي فرهيختگي شعر خردسالان به شمار مي روند. اگر روي اينگونه شعرها، آهنگي كه ويژگي هاي جذب كننده يك آهنگ خردسالانه را دارند، گذاشته شود كار فرهنگي كارشناسي پيش خواهد رفت. همه مي دانيم كه شعر بهترين رسانه براي آموزش عادت هاي اساسي زندگي مانند مسواك زدن، غذا خوردن، نظم داشتن، رعايت قانون و يكي از فعاليت هاي اساسي است كه كودكان با آن مي توانند در دنياي سرشار از تخيل قرار گرفته و افكار و احساسات و تاثرات خود را بيان كنند. با استفاده از پتانسيل هاي موجود در شعر مي توان بخشي مهم از پرورش خلاقيت هاي ذهني را در كودكان فراهم كرد. براي آموزش عمل هماهنگ در جامعه چه چيزي بهتر از همخواني آهنگين يك شعر كارآمدي دارد. از علاقه وافر كودكان به شعر مي توان بهترين استفاده را در زبان آموزي به كار برد (خوب گوش دادن و خوب پاسخ دادن)‎/ شعر با تركيبي از واژه هاي موزون آنچنان براي كودكان جذابيت دارد كه بدون احساس خستگي مي توانند بارها و بارها آن را بر زبان آورند. در واقع شعرخواني خود موجب ايجاد بينش مثبت نسبت به زبان و زيبايي هاي آن خواهد شد. قافيه اشعار و تركيب حروف مختلف كودكان را نسبت به ساختار زبان حساس مي كند و در واقع به آنها مي آموزد كه مي توانند با استفاده از كلمات نيز به بازي و سرگرمي بپردازند. شعر و اهمیت آن برای کودکان دبستانی جایگاه و اهمیت شعر و کودک : هیچکس در تأثیر شعر در زندگی انسانها تردید ندارد. شعر همسایه ی روح و جان و ذهن همه ی جامعه در همه ی زمان هاست. به همین دلیل، آئینه ی تمام حالات، احساسات، نیازها و جلوه های زندگی است. در خلوت، غم و شادی، بیم، امید، فراق، وصال، مرگ و زندگی، هنر شعر یار و همدم آشنای انسان بوده است. در ایران، شعر ، از نخستین روزهای زندگی در هیئت لالایی ها، با کودک همراه است و تقریباً شعر کودک با پیشینه ی دراز خویش، به قدمت عمر شعر فارسی، کم و بیش، ظهور و حضور داشته است. دلایل ذیل در ارتباط با اهمیت و جایگاه و قلمرو حوزه های گوناگون را می توان بیان نمود: 1- پاسخ به نیاز فطری کودک به موسیقی و آهنگ 2- تلطیف و جهت دهی به عواطف و احساسات کودکان 3- آشنا ساختن کودکان به مفاهیم و ارزشهای اخلاقی، دینی، علمی 4- گسترش دنیای ذهنی و ذوقی کودک 5- زمینه ساز برای بروز و ظهور ذوق و استعداد کودک 6- آموزش زبان و گسترش واژگان 7- تصحیح گفتار کودکان 8- اصلاح گرایش های محلی و آشنا سازی با زبان معیار 9- حمایت و تقویت جریان رسمی زبان آموزی 10- ... خواندن شعر به صورت دسته جمعی - روشی که در کتاب های بخوانیم دیده می شود. 1- ایجاد روحیه تعامل اجتماعی و پرهیز از انزوا 2- اصلاح رفتارها در جریان جمعی 3- ایجاد فضای نشاط آمیز و لذت بخش 4- اصلاح غیر مستقیم واژه های کودک 5- کشف استعدادها از جمله توان مدیریت کودکان در کار جمعی معیارهای انتخاب شعر کودک : شعر کودک، و برای کودکان شعر گفتن، بر خلاف انگاره ی برخی، ساده و سهل و دست یافتنی نیست. شناخت دنیای لطیف و رنگین کودکان به زبان ویژه ی آنها، واژگان مناسب، موسیقی، روح کودک و آرزوها و تصورات آنان کاری ظریف، پیچیده و عمیق است. در انتخاب شعر برای کودک، حساسیت و دقت باید پیش از شعر نوجوان و بزرگسال باشد. این حساسیت و دقت در قالب و ساختار باید باشد و هم در محتوا و درون مایه. معیارها در ساختار و شکل (ویژگی های شعر کودک از نظر ساخت شکلی و موسیقیایی) 1- وزن و آهنگ روان و فاقد ایست ها و سکته باشد. 2- وزنهای کوتاه و خوش آهنگ با دنیای کودک متناسب ترند. «با چشم دنیا را      می بینم     این جا را     آن جا را می بینم» 3- در شعر کودک جنبه های هنری نباید بر جنبه های تکنیکی و فنی غلبه یابد. بهره گیری از بار ابهامی واژگان، استعاره ها و کنایات و مجازها بر تأثیر و طنین شعر می افزاید اما در شعر کودک باید این ویژگی بصورت معتدل بکار رود. 4- در شعر کودک، ساختار نحوی طبیعی کلام باید مراعات شود. 5- زبان شکسته و محاوره، مناسب آموزش، به ویژه در سالهای آغازین آموزش نیست. معیار ها در محتوا و درون مایه شعر کودک : 1- باید از واژگان و مفاهیم آشنای کودک بهره گیری کرد. 2- مفاهیم باید ساده، روان و زیبا عرضه شوند. 3- طرح چندین مفهوم و موضوع در یک سروده، باعث کمرنگ شدن مفاهیم دیگر و کاهش عمق تأثیر می شود. 4- مفاهیم و موضوعات باید واقع بینانه و از دریچه ی نگاه کودک دیده شوند. 5- شعر کوتاه، اگر به شیوه ی داستانی و منظوم با ظرفیت عاطفی و ذهنی کودک همخوان باشد. تقسیم بندی شعر کودک بر اساس محتوا و درون مایه : 1- شعر آموزش علمی 2- شعر آموزش اخلاقی و تربیتی 3- سروده هایی که به آموزش دینی می پردازند (سروده های دینی - مذهبی) 4- لالایی ها 5- سرگرمی و طنز 6- شعر داستانی 7- سروده های مهمل و بی معنی 8- سروده های احساسی و عاطفی 9- سروده های ملی - میهنی 10- سروده های در مورد طبیعت 11-چیستانها روش های آموزش شعر خوانی کودکان : 1- روش انفرادی : الف: ابتدا شعر برای کودکان با آهنگ خاص خودش توسط معلم خوانده شود. (از توضیح مفاهیم در لا به لای خواندن شعر خودداری شود. به دلیلی که لطافت، موسیقی و تأثیر شعر را کم می کند.) ب: بهتر است شعر توسط کودک خوانده شود و معلم به رفع نقص ها و اشکالات او بپردازد. شعر در حضور چند نفر بلند خوانده شود. ج: کمک شود که کودک هر چه بهتر شعر را درک نماید و هر چه بهتر ادراک شود، خوب تر اجرا می شود. مکث ها، در رنگ ها و تکیه های شعر را برای کودک روشن کنیم - در صورت لزوم با صبوری برای حفظ کردن شعر کمک نماییم. 2- روش دسته جمعی : برای موفقیت در اجرای جمعی نکات زیر را رعایت کنیم: انتخاب گروهی مناسب که شعر را بخوانند. چینش و نحوه ی قرار گرفتن گروه در اجرا تأثیر دارد. تسلط و پختگی و آمادگی روانی گروه نباید فراموش شود. (حفظ کردن شعر به این امر کمک می کند.) فرصت ابتکار در خواندن را برای کودکان فراهم کنیم. (حرکات - حالات خاص) استفاده از پوستر (لوح مخصوص که شعر را هنگام سرود بر آن قرار می دهند مناسب است.) تمرینهای تنفسی و بیان قیل از اجرا لازم است. 3- روش سرود (گروه کر)
+ نوشته شده در  ۹۱/۰۳/۰۱ساعت 12:15  توسط rkl  |